недеља, 04. април 2010.

KAKO SAM POBEDILA BOLEST - Myrtle Filmore

Razgovori sa Bogom - Istinita priča


Myrtle Filmore rodila se 1845.god. u Ohio-u, SAD. Oko 20-te godine obolela je od tuberkuloze, koju je već imalo više članova njene porodice. 1885. god, u 40-oj godini života, zdravlje joj se znatno pogoršalo i prognoza je bila da će živeti još šest meseci. Krenula je u potragu za novim idejama. Jedne večeri je sa mužem otišla na predavanje koje joj je promenilo život. Predavač je rekao: “Ti si dete Božje i ne nasleđuješ bolest!”. Myrtl se vratila kući razmišljajući “Šta ako je to istina? Ako jeste, onda su me učili i ja sam poverovala lažima.” Odlučila je promeniti način na koji se odnosila prema svom telu. Umesto da se žali kako je telo izdaje, odlučila je izraziti zahvalnost za svaki njegov deo.

Sama je to opisala ovako:

“Došla sam do otkrića. Bila sam strašno bolesna; imala sam sve bolesti uma i tela. Medicina i lekari nisu mi više pomagali i bila sam očajna, kad sam otkrila praktično Hrišćanstvo. Prihvatila sam ga i bila izlečena. Najveći deo isceljenja učinila sam sama, jer sam želela steći razumevanje radi kasnije upotrebe. Evo kako sam došla do tog otkrića:

Razmišljala sam o životu. Život je svugde – u crvu i u ljudima. "Onda, zašto život u crvu ne stvori telo poput ljudskog?" upitala sam se. Onda sam pomislila "Crv nema toliko razuma kao čovek". Ah! Inteligencija, jednako kao i život, potrebna je kako bi se stvorilo telo.

EVO KLJUČA MOG OTKRIĆA! Život treba da vodi inteligencija u stvaranju svih oblika. Isti zakon deluje u mom telu. Život je jednostavno oblik energije i u našem telu.Treba da ga vodi i usmerava inteligencija. Kako prenosimo (komuniciramo) inteligenciju? Kako se ovo odvija?Mišljenjem i govorom, naravno.Tada mi je sinulo!Da bih mogla govoriti životu u svakom delu svog tela, kako bi oni činili, ono što ja hoću. Počela sam da podučavam svoje telo i dobila sjajne rezultate!

- Rekla sam životu u mojoj jetri,da nije ni troma ni lenja, već puna vitalnosti i energije.
- Rekla sam životu u mom želucu, da nije slab i nedelotvoran, već pun energije, snažan i inteligentan.
- Rekla sam životu u mom stomsku, da nije više zaražen neznanjem o bolesti, koje smo tamo stavili ja i lekari, već da je pun poletne, slatke, čiste, celovite energije Boga.
- Rekla sam svojim udovima da su aktivni i snažni.
- Rekla sam svojim očima, da one ne vide same od sebe, nego izražavaju vid Duha i da crpe iz neograničenog izvora.Rekla sam im da su one mlade oči, jasne, bistre, jer Svetlo Boga sija kroz njih.
- Rekla sam svom srcu, da čista ljubav Isusa Hrista teče unutra i izvan kroz njegove otkucaje i da čitav svet oseća njegovo radosno pulsiranje.

Prošla sam kroz sve centre života u svom telu i govorila im reči Istine – reči snage i moći. Tražila sam od njih oproštaj za budalaste, neznajuće prekore koje sam delila u prošlosti, kada sam ih osuđivala i nazivala slabim i bolesnima. Nije me obeshrabrilo što su se oni polako budili, već sam nastavila dalje, tiho i na glas, izjavljivati reči Istine,dok organi nisu odgovorili. Nisam zaboravila ni da im kažem,da su slobodni, neograničeni Duh. Rekla sam im, da više nisu u ropstvu telesnog uma;da oni nisu kvarljivo meso, nego središta sve-prisutnog života i energije.

Onda sam zatražila od Oca, da mi oprosti, što sam Njegov život uzimala u svoj organizam i tamo ga koristila tako loše. Obećala sam Mu da neću nikada, nikada više zaustaviti slobodan tok tog života kroz moj um i moje telo, bilo kakvom pogrešnom reči i misli; da ću ga uvek blagosiljati i ohrabrivati, sa istinitim mislima i rečima u njegovom mudrom delu izgradnje mog telesnog hrama; da ću koristiti svu vrednost i mudrost, govoreći mu,šta ja želim da učini!

Takođe sam videla, da koristim život Oca u mišljenju misli i izgovaranju reči i počela sam jako paziti o čemu razmišljam i šta govorim.

Nisam dozvolila ni jednoj misli brige ili straha da uđe u moj um i zaustavila sam tračljive, površne, mrzovoljne i ljute reči. Svakih sat vremena sam poslala molitvu, da Isus Hrist bude sa mnom i pomogne mi misliti i govoriti samo ljubazne, istinske reči pune ljubavi i sigurna sam, da je On sa mnom, jer sam sada tako mirna i srećna.

Želim da svi znaju za ovaj divan, istinski zakon i da ga koriste. To nije novo otkriće, ali kad ga koristite i dobijete plodove zdravlja i sklada, činiće vam se novim i osetićete kao da je to vaše sopstveno otkriće.”

Myrtle su bile potrebne dve godine, dok nije postala potpuno zdrava, ali je nakon toga živela još 45 čudesnih i produktivnih godina u kojima je mnogima prenela ono što je sama naučila.

“Neka bude svetlost…”